دوشنبه 8 خرداد 1402
16 آذر محقق چهارشنبه 16 آذر 1401
به مناسبت روز دانشجو16 اذر

برنامه گرامیداشت روز دانشجو

جشنواره چهارشنبه 16 آذر 1401
به مناسبت روز دانشجو

فراخوان جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه ای/ویژه دانشجویان استان اردبیل

به مناسبت روز دانشجو فراخوان جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه ای با موضوع دغدغه های دانشجویی اعلام گردید