دوشنبه 13 آذر 1402

فضای مجازی و رسانه

جشنواره 1401/09/16
به مناسبت روز دانشجو

فراخوان جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه ای/ویژه دانشجویان استان اردبیل

به مناسبت روز دانشجو فراخوان جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه ای با موضوع دغدغه های دانشجویی اعلام گردید